Consultancy & Interim management


Android tablet met grafieken unsplash dot com

Terug naar Over RvMC

RvMC verbetert werk- en communicatie processen altijd zowel bottom-up als top-down. Op de werkvloer stellen wij vast waar het fout gaat en waar het beter kan. Met het management “vertalen”  wij de bedrijfsstrategie in concrete logistieke doelstellingen. Vervolgens verbeteren wij de besturing van de processen zodat er binnen de logistieke / supply chain management organisatie niet ad hoc op problemen wordt gereageerd maar gepland, volgens afspraken en conform de doelstellingen van het bedrijf.

De waarde creatie voor de klant is het vetrekpunt van ons werk. Als duidelijk is op welke wijze klanten bediend moeten worden dan stemmen wij daar de logistieke processen en – organisatie, samen met uw medewerkers, daarop af.

Wij hebben veel ervaring in het analyseren en het optimaliseren van processen. Wij gebruiken daarvoor de geëigende analysemethoden en -technieken maar vooral 'ons gezond verstand'. Door met vreemde ogen de werkprocessen te analyseren komen problemen en mogelijke oplossingen snel boven water. Problemen en oplossingen worden eerst globaal gekwantificeerd en daarna, conform de juiste prioritering, gedetailleerd uitgewerkt. Dit bespaart veel tijd en geld.

Op basis van onze achtergrond kennen wij besturingssystemen uit de retail, chemie, elektronica, transport en logistiek, zowel voor het leveren van producten als voor het leveren van diensten.

Rover van Mierlo heeft als (interim-) manager ervaring in het aansturen van zowel lijn- als staf organisaties. Hij heeft een participatieve stijl van leiding geven en geeft mensen ruimte om hun verantwoordelijkheden waar te maken; zonder de grip op het primaire proces uit het oog te verliezen. Innovatie en doorpakken is op zijn lijf geschreven.

Rover van Mierlo is ook vertrouwenspersoon.