RvMC staat voor Rover van Mierlo Consultants bv. Wij zijn actief in consultancy, interim management, apps en onderwijs

“Voorspellen en versnellen”

Wij richten de procesbesturing zo in dat uw organisatie snel kan reageren op de vraag van de klant

Waardecreatie voor de klant

Daar stemmen wij uw logistieke- en supply chain management processen en – organisatie op af

Heldere structuur geeft snel resultaat

Wij leggen de nieuwe werkwijze gedetailleerd vast zodat iedereen weet wat de nieuwe afspraken zijn